Português-Brasil English Español (Spanish) Deutsch (German) Nederlands (Dutch) Cesky
                  (Czech) Français (French) Русский (Russian) 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) Italiano (Italian) Bahasa Melayu (Malay) Türkçe (Turkish)

HLBR - Hogwash Light BR

Vedoucí projektu: André Bertelli Araújo (andre zavináč bertelli name) a João Eriberto Mota Filho (eriberto zavináč eriberto pro br).
Translated from http://hlbr.sourceforge.net by Ivan Dolezal
(ivan.dolezal zavináč vsb cz).
Poslední aktualizace: 9. ledna 2006.

Warning: this project was discontinued and should not be used in production networks. There are several bugs. Aug 31, 2013.


HLBR je brazilský projekt, který se v listopadu 2005 odpoutal od projektu Hogwash (založeného Jasonem Larsenem v roce 1996). Tento projekt je zaměřen na bezpečnost v počítačových sítích.

HLBR is an IPS (Intrusion Prevention System) (Intrusion Prevention System), který umí filtrovat rámce na druhé vrstvě podle OSI modelu (takže se nepracuje ani s IP adresou). Detekce škodlivého/neobvyklého provozu je prováděna podle pravidel založených na signaturách. Uživatel může přidávat další pravidla. Jedná se o tvorbu účinného a víceúčelového IPS, který může být i nástupním můstkem k tvorbě honeypotů a honeynetů. Protože k činnosti není využíván TCP/IP zásobník, je řešení "neviditelné" pro útočníky a pro síťový přístup.


Poněvadž 26 Nov 05
Free Counter

SourceForge.net Logo

Keywords: HLBR Hogwash Light BR Hogwash IPS Intrusion Prevention System IDS Intrusion Detection System Snort Firewall Iptables Sistema de Firewall Segurança Rede Security Network Bridge enlace link Linux Honeypot Honeynet Ataques Shellcode Buffer overflow systém zabezpečení firewallem bezpečnost síť přetečení zásobníku