Português-Brasil English Español (Spanish) Deutsch (German) Nederlands (Dutch) Cesky (Czech) Français (French)  усскийР(Russian) -亇攠(Chinese) å攬枞訠(Japanese) Italiano (Italian) Bahasa Melayu (Malay) Türkçe (Turkish)

HLBR - Hogwash Light BR

Proje liderleri: André Bertelli Araújo (lliberte et gmail com) ve João Eriberto Mota Filho (eriberto et eriberto pro br).
http://hlbr.sourceforge.net/index.html.en 'den Günce Çiftçi (genece et gmail com) taraf1Ůdan çevirilmi_Ŵir.

Son güncelleme: 15 Nisan 06.

HLBR,(Jason Larsen taraf1Ůdan 1996'da ba_Ŭat1Ŭan) Hogwash projesinin bir kolu olarak, 2005 y1Ŭ1ĠKas1ŭ ay1Ůda ba_Ŭayan Brezilya kökenli bir projedir. Bu proje bilgisayar aŬar1Ůda güvenliť yönlendirilmi_Ŵir.

HLBR, OSI modelinin ikinci katman1Ůda paketleri doŲudan filtreleyebilen (böylece bir IP adresine ihtiyaç duymayan) bir IPS (Intrusion Prevention System- Sald1Ų1ĠÖnleme Sistemi)'dir. Kötü niyetli/olašnd1şıĠtrafik saptamas1Ġimza bazl1Ġ kurallarla yap1Ŭmakta ve kullan1ţ1Ġkural ekleyebilmektedir. Honeypot ve honeynet'ler için köprü konumunda da kullan1Ŭabilen verimli ve çok yönlü bir sald1Ų1Ġönleme sistemidir. 0şŬetim sisteminin TCP/IP y1ğıŮ1Ů1Ġkullanmad1ğıŮdan, aĠeri_ũmi ve sald1Ųganlar için ⁧örünmez†olabilir.

5 Mart 2006'da duyurulan 1.0 sürümünden bu yana HLBR sald1Ų1Ġgiri_ũmlerini, virüsleri, solucanlar1Ġve parola bal1ūç1Ŭ1ğıŮ1Ġ(phishing) tespit eden düzenli ifadeleri kullanabilmektedir. Düzenli ifadelerle olu_Ŵurulan örnek bir kural1Ġgörmek için buray1ļ/a> t1ūlay1Ů1ź. BENIOKU dosyas1Ů1Ġgörmek için, buray1ļ/a> t1ūlay1Ů1ź.


26 Kas1ŭ 05'ten beri
Free Counter

Anahtar kelimeler: HLBR Hogwash Light BR Hogwash IPS Intrusion Prevention System Sald1Ų1ĠÖnleme Sistemi IDS Intrusion Detection System Sald1Ų1ĠTespit sistemi Snort Firewall Iptables Sistema de Firewall Segurança Rede Security Network Bridge enlace link Linux Honeypot Honeynet Ataques Atak Shellcode Buffer overflow Arabellek ta_ŭas1ļ/small>